Zemní a výkopové práce Štefánek
stavební činnost | zemní práce | nákladová doprava

Provádíme zemní a výkopové práce mechanizací i ručně, demoliční práce, kontejnerovou dopravu, odvoz suti a odpadu. Dále provádíme výkopové práce pro uložení inženýrských sítí včetně finální úpravy povrchů - asfalt, zámková dlažba.Také provozujeme skládku v Praze západ - k.ú. Jinočany, kde ukládáme veškerý inertní odpad, dále v rámci skládky realizujeme prodej vybraných stavebních materiálů (betonový recyklát, písek). Součástí naší činnosti je i rekultivace skládek.                   

 
Zemní a výkopové práce

Zemní práceV rámci zemních a výkopových prací provádíme:                

výkopové práce za použití:

Celý článek...
 
Inženýrské práce

Inženýrské práceRealizujeme výstavbu nových vodovodních, kanalizačních, elektrických sítí na základě projektové dokumentace dále provádíme výkop rýh, montáž potrubí, pokládku vedení i následné zapískování a zpětný násyp provádíme také opravy a rekonstrukce inženýrských sítí.    

 
Povrchy komunikací

Povrchy komunikacíNabízíme výstavbu a opravy komunikací včetně podkladového štěrkového lože. Provádíme asfaltové pvrchy silnic a chodníků, pokládku zámkové a žulové dlažby včetně betonových a žulových obrubníků.            

 

Slovo majitele

Nosným prvkem politiky naší firmy, která funguje na trhu již 15 let, jejího vedení a všech kmenových zaměstnanců je spokojenost zákazníka, který je u nás na prvním místě. Jedním z nejdůležitějších cílů, kterých chce naše firma dosáhnout a udržet, je bezproblémová spolupráce se všemi smluvními partnery, která se zakládá na vzájemné důvěře a spolehlivosti. Podstatnou součástí činností naší firmy je kladení důrazu na ochranu životního prostředí na rozvoj enviromentálních potřeb v budoucnosti.